Ledelsescoaching

Organisationer i alle sektorer oplever kompleksitet og forandring i stadig øget takt. Coaching er en af de mest effektive måder, hvorpå man kan støtte ledere på alle niveauer til at håndtere de konkrete udfordringer.

Ledelsescoaching bidrager bl.a. til:

Styrket kommunikation

Øget selvindsigt og selvværd

Øget produktivitet og bedre resultater

Hvad er ledelsescoaching?

Ledelsescoaching er fokuserede én-til én samtaler om dine/fokuspersonens ledelsesmæssige udfordringer og mål. Samtalerne foregår i et fortroligt og refleksivt rum, og har til formål at undersøge udfordringerne og finde nye svar samt handlemuligheder. Det kan være for ledere på alle niveauer i en organisation. F.eks. på det strategiske niveau (executive coaching), eller for mellemledere, der f.eks. står midt i implementering af forandring, eller som ønsker at arbejde med det personlige lederskab.

Som leder kan man stå i mange forskellige situationer, hvor man har behov for sparring.

Coaching er hensigtsmæssigt, når der f.eks. er brug for at

 • Afklare behov for forandring – hos dig selv eller i din organisation
 • Afklare ledelsesmæssige udfordringer for dig, dit team, og/eller din organisation
 • Reflektere over, hvordan du navigerer i den organisatoriske kontekst
 • Arbejde med dine relationer til vigtige interessenter
 • Håndtere udfordringer og konflikter
 • Finde eller justere din personlige ledelsesstil
 • Forberede vanskelige samtaler
 • Håndtere overbelastning og stress (stresscoaching)

“Coaching er en måde at frigøre menneskers potentiale på”

Susann Gjerde

Mød ledelsescoach Berit Daugaard

Hvorfor ledelsescoaching?

Som leder kender du nok følelsen af, at du må træffe hurtige beslutninger, fordi der sjældent er tid til at stoppe op og reflektere dybere over betydningen af din beslutning. Der er måske heller ikke nogen at diskutere problemløsningen med, og det kan være ensomt at stå alene med ansvaret. Her kommer ledelsescoaching ind i billedet. Det kan være en fordel at have en at dele dine tanker med, en ekstern som kan udfordre din tankegang, hjælpe dig med at se tingene fra forskellige perspektiver og skabe rum for refleksion, så du træffer en velovervejet beslutning. Coaching er effektivt, uanset om det drejer sig om akutte eller mere langsigtede udfordringer.

Dit udbytte af coaching er 

 • At handle på konkrete problemstillinger
 • Tydelighed omkring dit lederskab
 • Større selvindsigt og reflektionsevne
 • Øget fokus på relationers betydning for at skabe resultater
 • At afprøve ideer og nye måder at agere på

Hvordan foregår ledelsescoaching?

I intro-samtalen indkredser vi, hvilke udfordringer og behov du står med. Herefter planlægger vi et forløb, der passer til din situation.

Et coachingforløb består typisk af en række samtaler med nogle ugers mellemrum. Nogle ledere tager et klippekort med fem samtaler af 1,5-2 timers varighed med et specifikt fokus, mens andre vælger et længere forløb, hvor coachen bliver en ’medvandrer’ og reflektionspartner over tid.

 

Der er typisk en reflektionsopgave mellem samtalerne. Samtaleforløbet kan suppleres med en psykometrisk profil eller relevante ledelsesredskaber.

Samtalerne foregår face-to-face i København, online eller pr. telefon afhængig af geografi og præferencer.  Forløbet bliver skræddersyet til den enkelte leders behov.

Din ledelsescoach

Jeg støtter dig i at afklare dine mål og finde nye tilgange til at nå dem
Kontakt mig nu