Stresscoaching

Stress er en belastningstilstand, som vores psykiske og fysiske system oplever og reagerer på. Det kan være en kompleks tilstand. Men den kan afhjælpes! Og det vil jeg gerne støtte jer i.

Stresscoaching bidrager bl.a. til:

Et godt arbejdsmiljø

Motivation og arbejdsglæde

Øget produktivitet

Stresscoaching – en kobling mellem ledelse og håndtering af stress

Ledelse er en kompleks opgave. Ofte er der mange og måske modsatrettede behov og måske er der færre ressourcer at gøre med. Mange ledere oplever sig i et krydspres mellem krav oppefra og ønsker om flere ressourcer fra medarbejderne.

Derfor er der også mange ledere, som oplever uro og symptomer på begyndende stress. Stress er en reaktion på en overbelastning, som vores psykiske og fysiske system oplever og reagerer på. Det er vigtigt at se og handle på signalerne i tide for at undgå en forværring af situationen og en eventuel sygemelding.

Stresscoaching er hensigtsmæssigt, når du selv eller en af dine medarbejdere

 • Føler dig/sig overbelastet
 • Er rastløs og har svært ved at koncentrere dig/sig
 • Mister overblikket
 • Har svært ved at træffe beslutninger
 • Glemmer aftaler
 • Performer dårligere end ellers
 • Er træt og sover dårligt
 • Ændrer adfærd og reagerer anderledes end ellers

“Jo mere bevidst du som leder er om din indflydelse og dit dertil knyttede ansvar, desto bedre kan du arbejde målrettet og struktureret på at skabe en arbejdsplads præget af trivsel, effektivitet og udvikling, frem for stress og dårlig performance.”

Malene Friis Andersen, Marie Kingston

Hvorfor stresscoaching?

Som leder har du ansvaret for dit eget og for andres arbejdsliv. Som leder er du også rollemodel, og din måde at arbejde på smitter af på organisationen. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på din egen grad af belastning samt din egen trivsel eller mangel på samme, såvel som på medarbejdernes.

Trivsel på arbejdspladsen handler blandt andet om balance mellem ressourcer og krav. Men vi oplever de samme krav forskelligt. God ledelse er derfor afgørende for at skabe trivsel blandt medarbejdere, nedbringe sygefravær samt øge produktivitet og kvalitet i den enkelte enhed, hvad enten man er leder for et team, en afdeling eller en virksomhed.

Jeres udbytte af stresscoaching er

Individuelt

 • Metoder og redskaber, der genskaber balance og afhjælper den konkrete situation
 • En plan for hvordan du/fokuspersonen opnår aflastning og bedring samt støtte undervejs

Organisatorisk

 • En proaktiv tilgang til forebyggelse og håndtering af stress
 • Viden om stress og at den skal håndteres på flere niveauer i organisationen

Hvordan foregår stresscoaching?

Hvis du selv føler dig stresset:

Stresscoaching handler om at finde mikro-strategier, der hjælper den enkelte videre fra en situation vedkommende står i, der opleves som belastende. Stresscoachingsamtalen kan afrundes med en kort mentaltræningssession. Mentaltræning er en evidensbaseret metode, der justerer dit neurale netværk, så du får hjælp til at ændre dine tanker og din situation. Kombinationen af stresscoaching og mentaltræning er velafprøvet og virkningsfuld.

Stress påvirker os forskelligt, og hvert forløb skal sammensættes, så det passer til fokuspersonen og situationen. Samtalerne kan foregå face-to-face eller online.

På det indledende møde afklares situationen og rammen for samtalerne, der naturligvis er fortrolige.

Hvis du oplever, at andre sender signaler om overbelastning:

Opfanger du signaler fra andre, der tyder på overbelastning, må du skabe aflastning hurtigt og give mulighed for stresscoaching.

Viden i organisationen:

Det er hensigtsmæssigt at skabe fælles viden om stress og en fælles tilgang, til hvordan stress kan forebygges og håndteres. Stress skal håndteres på flere niveauer: organisatorisk, ledelsesmæssigt, gruppe- og individniveau. Hvis ikke I allerede har en politik for forebyggelse samt håndtering af stress, vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde en og følge op med relevante indsatser. Dette skal skræddersyes til den enkelte organisation.

Din stresscoach

Jeg hjælper dig med at genfinde ro og overblik
Kontakt mig nu