Teamcoaching

Teamcoaching handler om at finde løsninger, der styrker samarbejde og performance. Teamcoaching kan være til glæde for nyetablerede teams, teams med samarbejdsvanskeligheder eller teams, der trænger til et frisk pust og fornyet fælles fokus.

Teamcoaching bidrager bl.a. til:

Styrket samarbejde

Øget produktivitet

Bedre problemløsning

Hvad er teamcoaching?

Teamcoaching er en udviklingsproces, der tager afsæt i teamets konkrete udfordringer og behov. Teamcoaching er en effektiv måde til at styrke et teams samarbejde, og de resultater teamet skaber. Det kan være i en topledelse, en ledergruppe eller et projektteam. 

Teamcoaching er hensigtsmæssigt, når der f.eks. er brug for at

 • Aftale eller genforhandle fælles mål og fokus i teamet
 • Identificere og initiere nødvendige forandringer
 • Styrke samarbejde og forståelse i teamet og udadtil i forhold til vigtige interessenter
 • Finde balance mellem drift og udvikling
 • Tale om vanskelige ting
 • Styrke læring, synergi og vækst i teamet og i organisationen

“Ikke økonomi. Ikke strategi. Ikke teknologi. Det er teamwork, der er og bliver den ultimative konkurrencefordel, både fordi det har så stor styrke og er så sjældent.”

Patrick Lencioni

Hvorfor teamcoaching?

Et team bliver ikke et team, bare fordi vi kalder det et team. Det kræver en fokuseret indsats at blive et effektivt team. Et team har fælles mål og har brug for hinandens kompetencer til at løse kerneopgaven.
Alle organisationer og teams bliver påvirket af de mange ændringer og uforudsete ting, som opstår i og omkring en organisation, og det er vigtigere end nogensinde at kunne navigere sammen og løse problemer i komplekse sammenhænge. Teamcoaching skaber et rum, hvor teamet kan tale om deres udfordringer, undersøge forskellige perspektiver og sammen vælge de skridt, som fører dem videre mod deres mål.

Et teamcoaching forløb kan hjælpe jeres team til at

 • Blive tydeligere på jeres formål og fælles mål
 • Styrke samarbejde i teamet og på tværs af teams
 • Styrke jeres relationer i teamet samt til vigtige interessenter
 • Forbedre jeres resultater
 • Tale sammen – også om de svære ting
 • Navigere sammen i forandring og kompleksitet

Hvordan foregår teamcoaching?

Et teamcoachingforløb bliver skræddersyet til det konkrete behov.
Forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid. Teamcoaching kan foregå face-to-face eller online. Det involverer typisk følgende faser:

 • Indledende møde(r), konkretisering af opgave og aftaler
 • Coaching med en systemisk tilgang, der fokuserer på opgaven og de mennesker, der er involveret, både i teamet og uden for teamet
  – med løbende dialog, refleksion, læring, implementering, feedback
 • Evaluering af forløb

Jeres teamcoach

Jeg giver jer værktøjerne til at nå i mål med dét, I gerne vil opnå
Kontakt mig nu